கேலிகிண்டல் செய்ததை தட்டி கேட்ட பெண்ணை மின்கம்பத்தில் கட்டிவைத்து துன்புறுத்திய சம்பவத்தால் பரபரப்பு

கேலிகிண்டல் செய்ததை தட்டி கேட்ட பெண்ணை மின்கம்பத்தில் கட்டிவைத்து துன்புறுத்திய சம்பவத்தால் பரபரப்பு