அரிசி – சீனி – கோதுமை – பருப்பு உட்பட பொருட்களின் விலை குறைப்பு.

 

இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசி சீனி கோதுமை மற்றும் பருப்பு அகியவற்றின் மொத்த விற்பனை விலை வெளியாகியுள்ளது.இதற்கமைய, இன்றைய நிலவரத்திற்க அமைய சிவப்பு பருப்பு ஒரு கிலோகிராம் 360 ரூபாய் முதல் 375 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

சீனி ஒரு கிலோகிராம் 238 ரூபாய் முதல் 240 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.வெள்ளைப்பச்சை அரிசி ஒரு கிலோகிராம் 145 ரூபாய் முதல் 150 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

பொன்னி சம்பா ஒரு கிலோகிராம் 175 ரூபாய் முதல் 185 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.நாடு அரிசி ஒரு கிலோகிராம் 160 ரூபாய் முதல் 170 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

கோதுமை ஒரு கிலோகிராம் 260 ரூபாய் முதல் 270 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.வெள்ளைபூடு ஒரு கிலோகிராம் 390 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

புறக்கோட்டை மொத்த விற்பனையாளர் சங்கம் இதனை தெரிவித்துள்ளது.