ஆசியாவின் வறிய நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக ஆசியாவின் 20 வறிய நாடுகளில் இலங்கையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக யாஹூ பினான்ஸ் இணையத்தளம் அறிக்கையிட்டுள்ளது.

இலங்கை நடுத்தர வருமானம் பெறும் நாடாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், ஆசியாவின் 20 வறிய நாடுகளில் இலங்கையும் உள்ளடங்குவதாக யாஹூ பினான்ஸ் இணையத்தளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த தரவரிசை 2021 இன் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதன்படி, ஆசியாவின் 20 ஏழ்மையான நாடுகளில் இலங்கை 17 வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இது 2021 இல் இலங்கையின் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5555 அமெரிக்க டொலர்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது.

இந்த தரவரிசையில் முதல் இடத்தில் வட கொரியா உள்ளது மற்றும் 2021 இல் அதன் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி US$ 931 ஆகும்.

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. அந்த நாடுகளின் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி முறையே 1149 மற்றும் 1561 அமெரிக்க டொலர்களாகும்.

இந்த தரவரிசையில் 20வது இடத்தை மொங்கோலியா ஆக்கிரமித்துள்ளது, 2021ல் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி US$ 7178 ஆகும்.