உலகின் சிறந்த 2 சதவீத விஞ்ஞானிகளில் ஐவர் இலங்கையர்.

அமெரிக்காவின் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம், ஐரோப்பிய வெளியீட்டாளர் எல்ஸ்வயர் இணைந்து வெளியிட்ட, உலகின் சிறந்த 2 சதவீத விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலில் ஐந்து ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து ஆராய்ச்சியாளர்களான பேராசிரியர் மெத்திகா விதானகே, கலாநிதி அனுஷ்கா யு, ராஜபக்ஷ, பேராசிரியர் நீலிகா மாளவிகே, கலாநிதி தனுஷ்க உதயங்க மற்றும் கலாநிதி கே.கே. அசங்க சஞ்சீவ ஆகியோர் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகின் சிறந்த 2% விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தப் பட்டியலில் 3 ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞானிகள் மாத்திரமே இருந்தனர், மேலும் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞானிகளின் எண்ணிக்கை 5 ஆக அதிகரித்துள்ளது. பேராசிரியர் மெத்திகா விதானகே, கலாநிதி அனுஷ்கா யூ, ராஜபக்ஷ, மற்றும் பேராசிரியர் நீலிகா மாளவிகே ஆகியோர் இந்த ஆண்டு 2021 பட்டியலில் மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

22 அறிவியல் துறைகள் மற்றும் 176 துணைத் துறைகளில் இருந்து முறையே 195,605 விஞ்ஞானிகள் மற்றும் 200,409 விஞ்ஞானிகளை இந்த வாழ்க்கைத் தரவுத்தளம் மற்றும் ஒரு வருட தரவுத்தொகுப்பில் கருதுகின்றனர்.

சிறந்த 2% கல்வியாளர்களின் அறிவியல் சாதனைகளை பைப்லியோமெட்ரிக் குறியீட்டால் அளவிடப்படுகிறது. மதிப்பீட்டு அளவுகோல்களில் H-இன்டெக்ஸ், தாக்கக் காரணி, மொத்த மேற்கோள்கள், இணை-ஆசிரியர் சரிசெய்யப்பட்ட hm-குறியீடு, வெவ்வேறு ஆசிரியர் நிலைகளில் உள்ள ஆவணங்களுக்கான மேற்கோள்கள் மற்றும் ஒரு கூட்டு காட்டி மற்றும் பல ஆகியவை அடங்கும்.

38 இலங்கை விஞ்ஞானிகள் (2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 14 பேர் வரை) இந்த உலகின் சிறந்த 2% விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம், சர்வதேச நீர் முகாமைத்துவ நிறுவனம், தேசிய அடிப்படைக் கற்கைகள் நிறுவனம், அபிவிருத்திக்கான முனசிங்க நிறுவனம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம். , மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம், இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம், களனி பல்கலைக்கழகம், ஊவா வெலஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம், ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றிலிருந்து இடம்பிடித்துள்ளனர்.